AFNOR


AFNOR
abbr. for [lang name="English"]Association Française de Normalisation
Asociación francesa de normalización

English-Spanish acronyms and abbreviations dictionary. 2014.